Eerst vragen

Als een tekst je aanspreekt, dan heeft de schrijver over een aantal vragen meestal goed nagedacht.

  • Wie wil je bereiken?
  • Waarom heeft die persoon er belang bij om jouw boodschap te krijgen?
  • Welke taal sluit het best bij hem of haar aan?
  • Wat wil je bereiken met je boodschap? Wil je iets meedelen, of iemand overhalen om iets te doen?
  • Met welk medium bereik je hem of haar het best? Online, krant, flyer?
Ik denk en schrijf met je mee

Met de antwoorden kun je vervolgens aan de slag. Als je wilt, dan formuleer, structureer, snoei en boetseer ik met je mee tot je je boodschap hebt:

  • op de manier die het beste overkomt bij je publiek,
  • in de woorden die precies uitdrukken wat je wil zeggen,
  • voor het medium dat zich er het beste voor leent,
  • gecontroleerd op stijl, spelling en structuur.

Neem contact met me op voor een nadere kennismaking.